ธปท. แจง ธุรกรรมออนไลน์กระฉูด ช่วงโควิด-19ระบาด กำชับแบงก์ติดตามระบบใกล้ชิด

ธปท. แจง ธุรกรรมออนไลน์กระฉูด ช่วงโควิด-19ระบาด กำชับแบงก์ติดตามระบบใกล้ชิด

ธปท.ชี้ ประชาชนแห่ทำธุรกรรมการเงินผ่านออนไลน์สะพัด หลังโควิด-19ระบาด เร่งกำชับแบงก์ติดตามใกล้ชิด-แก้ไขระบบ พร้อมดูแลลูกค้าเร่งด่วน

    นางสาวสิริธิดา พนมวัน อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ช่วงสองวันนี้ระบบการชำระเงินออนไลน์ของสถาบันการเงินบางแห่งมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งาน นั้น

    ธปท. ได้รับรายงานแล้วและได้เร่งติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด  อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นี้ พบว่า มีปริมาณการทำธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก  ซึ่งสถาบันการเงินได้เตรียมการรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

  โดย ธปท. ได้กำชับสถาบันการเงินให้เฝ้าระวัง และเร่งแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้รวมทั้งดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยให้ธนาคารเร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดการธุรกรรมให้ลูกค้าแล้วเสร็จภายใน 24ชั่วโมง