3 ก๊ก‘การบินไทย’

3 ก๊ก‘การบินไทย’

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์การเงิน "การบินไทย" ล่อแหลม จะเข้าสู่ภาวะ  ล้มละลาย แบบสมบูรณ์แบบหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับแผนฟื้นฟูกิจการที่ระดมทีมจากภาครัฐเข้าไปช่วยกำกับให้ไม่สะดุดเหมือนที่ผ่านมา

ด้วยเป้าหมายสำคัญ คือต้องการรักษา  “สายการบินแห่งชาติ” เอาไว้ให้ได้ จึงต้องระดมแผนการเข้าช่วย พยุง และ อุ้ม อย่างที่มีให้เห็น

หากแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ ถ้าแผนดังกล่าวสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ยังต้องไปเจอ  “เหล่า 3 ก๊ก” ที่วงในว่ากันว่า ยังจับเข่าตกลงให้เป็นในแนวทางเดียวกันไม่ได้สักที

3 ก๊กที่ว่า ประกอบไปด้วย กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการลดบริษัทย่อยที่มีจำนวนมากลง ด้าน จ้ากระทรวงคมนาคม ที่ดูแลโดยตรง ต้องการให้แผนการจัดซื้อเครื่องบินมูลแสนล้านบาทรัดกุม คุ้มค่า มีที่มาที่ไป  รายได้ชัดเจน  และสุดท้าย รัฐมนตรีช่วยคมนาคม ที่ดูแลการบินไทย ต้องการลดขนาดองค์กรที่ยังแบกภาระ (ไม่จำเป็น) อีกมากให้คล่องตัวมากขึ้น

ดูๆ ไปแล้วจาก“3 ก๊ก” น่าจะเป็น “3 พรรค” ที่ต้องอาศัย “คนกลาง” มาประสานจับคุยตกลงกันน่าจะดีที่สุด