"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (31 มี.ค.63)

"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (31 มี.ค.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ เวลาประมาณ 17.44น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)