รายงาน"ราคาข้าว"ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

รายงาน"ราคาข้าว"ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)