ยะลา ยันผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นรายที่ 2

ยะลา ยันผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นรายที่ 2

สธ.ยะลา ยันผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นรายที่ 2 อายุ 79 ปี กักตัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิด 7 ราย

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ออกประกาศ ฉบับที่ 4 กรณี ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดยะลา เสียชีวิตรายที่ 2 ความว่า

สถานการณ์จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 38 ราย รายใหม่ 0 ราย รักษาหายสะสม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

กรณีผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดยะลาที่มีรายงานเสียชีวิต 1 รายในวันนี้ นับเป็นการเสียชีวิตของผู้ป่วย รายที่ 2 ของจังหวัดยะลา ผู้เสียชีวิต เป็นเพศชาย อายุ 79 ปี อาชีพ พ่อบ้าน (ไม่ได้ประกอบอาชีพ) สัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ในตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ญาติให้ประวัติว่า

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเดินทางไปประเทศมาเลเซีย (รัฐกลันตัน) เพื่อไปงานแต่งงาน โดยสารโดยรถตู้ไม่ได้ค้างคืน ญาติให้ประวัติผู้ป่วยเริ่มป่วยวันที่ 21 มีนาคม 2563 อาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว วันที่ 23 มีนาคม 2563 เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ที่แผนกผู้ป่วยนอก มาด้วยอาการไข้ ผู้ป่วยไม่ได้ให้ประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง ได้รับยากลับบ้าน ต่อมาอาการไม่ดีขึ้น

และวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาอีกครั้ง มาด้วยอาการไข้ 39.1 องศาเซลเซียส ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ และได้รับการเอ็กซเรย์ปอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบลยะลา วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยมีประวัติโรคประจำตัวโรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ผลทางห้องปฏิบัติการรายงานผลการตรวจ พบเชื้อ COVID-19 ทีมแพทย์ให้การรักษาอย่างเต็มที่ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.15 น. ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลยะลา

ทั้งนี้ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 2 คน ได้แก่ ภรรยา และหลาน ผลการตรวจผู้สัมผัสร่วมบ้าน พบว่า ภรรยารอผลการตรวจ ส่วนหลานไม่มีอาการไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ กักตัวเอง 14 วัน ผู้สัมผัสร่วมชุมชนที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยก่อนสงสัยติดเชื้อโรค COVID-19 จำนวน 5 คน ทุกคนสังเกตอาการที่บ้านและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ 14 วันอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

ยะลา ยันผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นรายที่ 2