กรมการค้าต่างประเทศ ชี้การค้าชายแดน2 เดือน มูลค่าทะลุ1.71แสนล้านบาท

กรมการค้าต่างประเทศ ชี้การค้าชายแดน2 เดือน  มูลค่าทะลุ1.71แสนล้านบาท

กรมการค้าต่างประเทศ เผยสถิติการค้าชายแดน-ผ่านแดน 2 เดือน มูลค่า 171,314 ล้านบาท กัมพูชายังครองแชมป์โตต่อเนื่องเพิ่ม 15.66%

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 2 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 171,314 ล้านบาท ลดลง 6.46% แบ่งเป็นการส่งออก 117,946 ล้านบาท ลดลง 6.10% และการนำเข้า 53,368 ล้านบาท ลดลง 7.25% เกินดุลการค้า 64,578 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาในด้านการค้าชายแดน พบว่า มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มูลค่า 62,807 ล้านบาท ลดลง 10.48% เป็นการส่งออก 41,131 ล้านบาท ลดลง 3.21% นำเข้า 21,676 ล้านบาท ลดลง 21.65% รองลงมาคือ ลาว มูลค่า 43,717 ล้านบาท ลดลง 14.04% กัมพูชา มูลค่า 33,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.66% และเมียนมา มูลค่า 30,885 ล้านบาท ลดลง 5.89%

ขณะที่การค้าผ่านแดนไปยังสิงคโปร์มีมูลค่าสูงสุด 14,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.68% เป็นการส่งออก 5,689 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.00% นำเข้า 8,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.49% รองลงมา คือ จีนตอนใต้ มูลค่า 12,256 ล้านบาท ลดลง 27.34% และเวียดนาม มูลค่า 6,898 ล้านบาท ลดลง 46.47%

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า มูลค่าการส่งออกด้านกัมพูชา ขยายมากที่สุด 14.86%  โดยเฉพาะเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ รองลงมาเป็นลาว  เมียรมาร์ เช่น เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องคอมพิวเตอร์ น้ำมันดีเซล  ผ้าผืนและด้าย และมาเลเซีย สินค้ายางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  เป็นต้น 158563662988

จากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19ทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ในวันที่ 28 – 31 มี.ค. 2563 ณ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ออกไปจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤต ส่วนในระยะต่อไป กรมฯ มีแผนการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในอีกหลายจังหวัด เช่น เชียงราย นครพนม ตาก และยะลา คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนได้เป็นอย่างดี