ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 127 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 127 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

สถานการณ์รายวัน 31 มี.ค.63 ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 127 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,651 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 127 ราย รวมยอดสะสม 1,651 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 10 ราย โดยเคสผู้ป่วยที่เสียชีวิตใหม่ 1 ราย เป็นชายไทยและมีโรคประจำตัว คือ เบาหวานร่วมด้วย ทั้งนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดมีสัญชาติไทย 1,407 ราย สัญชาติอื่น ๆ 244 ราย จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามพื้นที่ กรุงเทพฯ-นนทบุรี 869 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 ราย ภาคเหนือ 55 ราย ภาคกลาง 172 ราย ภาคใต้ 206 ราย

158562991215

158563195890

158563197381

158563199315