ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 36.5227 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.3513 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 36.5227 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.3513 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (30 มี.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 36.5227 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (27 มี.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 36.1714 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.3513 บาท/ยูโร)