โควิด-19 ฉุดนักท่องเที่ยวลด กระทบรายได้ธุรกิจใน EEC

โควิด-19 ฉุดนักท่องเที่ยวลด กระทบรายได้ธุรกิจใน EEC

วันนี้ "ชลบุรี" เมืองท่องเที่ยวสำคัญของอีอีซี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 10 ล้านคน ที่ลดลงไป แต่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวไทยด้วย

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่เริ่มระบาดในจีนในช่วง ม.ค.ที่ผ่านมา กระทบเศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยผลกระทบเริ่มเกิดขึ้นชัดเจน ตั้งแต่ทางการจีนควบคุมการแพร่ระบาดด้วยการปิดเมืองอู่ฮั่น ซึ่งพบการติดเชื้อครั้งแรกในเมืองนี้ และห้ามทัวร์จีนเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.2563 แม้ว่าในขณะนี้การระบาดในจีนค่อนข้างทรงตัว แต่กลับพบการระบาดอย่างหนักนอกจีน โดยเฉพาะการระบาดอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐ ในส่วนนี้อาจกระทบการใช้ชีวิตประจำวัน และทำให้เกิดความกังวลต่อการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ

รายได้ท่องเที่ยวทั้งหมดของไทยมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 64% (ค่าเฉลี่ยปี 2561-2562) และในปัจจุบันจีดีพีของไทยพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 10%

จากการระบาดข้างต้น ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย เป็นกลุ่มธุรกิจอันดับต้นๆ ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะการท่องเที่ยวไทยพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากรายได้ท่องเที่ยวทั้งหมดของไทยมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 64% (ค่าเฉลี่ยปี 2561-2562) และในปัจจุบันจีดีพีของไทยพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 10% ไม่เพียงเท่านั้น นักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มใหญ่ที่สุดที่เดินทางเข้าไทย โดยมีสัดส่วนถึง 28% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด (ข้อมูลปี 2562) จึงนำมาสู่คำถามที่ว่า แล้ว “ชลบุรี” ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ และจังหวัดหลักของ EEC จะได้รับผลกระทบจากการหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากน้อยเพียงใด

หากพิจารณาโครงสร้างนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี) ในปี 2562 พบว่านักท่องเที่ยวกว่า 65% เป็นชาวไทย แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะชลบุรี กลับพบว่าครึ่งหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือมีจำนวนเกือบ 10 ล้านคน ซึ่งประมาณ 30% เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ในส่วนนี้สะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจีนต่อภาวะเศรษฐกิจของ จ.ชลบุรี และยังเป็นกลุ่มหลักที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

Krungthai COMPASS มองว่า การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือชาติอื่นๆ ลดลงอย่างหนัก ทำให้ทั้งปีนี้เราประเมินว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามายังไทยลดลง 62% โดยหากพิจารณาเฉพาะชลบุรี ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจ ด้านความบันเทิง จะได้รับผลกระทบมากสุด เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ซึ่งมีสัดส่วน 33% ของค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และเครื่องดื่ม และด้านความบันเทิง ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักอีกส่วนหนึ่ง โดยมีสัดส่วนถึง 22% และ 15% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ชลบุรีไม่ได้เป็นปลายทางยอดนิยมเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ยังเป็นจังหวัดที่คนไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 3 และในปีที่แล้วมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นถึง 11% แต่ในปีนี้การระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดความกังวลในการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ส่งผลให้ในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มีชาวไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในชลบุรีลดลง 53% ฉะนั้น ตลอดทั้งปีนี้ เราประเมินว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มเดินทางไปชลบุรีลดลง 21% เช่นเดียวกันกับภาพรวมนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศจะลดลงประมาณ 10%

ในขณะนี้ ภาครัฐและเอกชนต่างพยายามใช้มาตรการหลายๆ อย่างเพื่อระงับการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นในไทย โดยหนึ่งในมาตรการที่เลือกใช้งาน คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเช่น มีประกาศปิดสถานบริการ สถาบันด้านการศึกษา ตลาด และห้างสรรพสินค้า ขณะที่เอกชนหลายแห่งก็ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) เช่นกัน

หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายในไตรมาส 2 อย่างที่กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ เราน่าจะได้เห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มมากขึ้นในไตรมาส 3 ของปีนี้