อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (30 มี.ค.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (30 มี.ค.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ เวลาประมาณ 16.43น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)