ประกาศราคาแร่ (30 มี.ค.63)

ประกาศราคาแร่ (30 มี.ค.63)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)