ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (30 มี.ค. 63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (30 มี.ค. 63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)