สธ.เร่งส่งเพิ่ม 'หน้ากากอนามัย' ให้รพ.ทั่วประเทศแล้ว

สธ.เร่งส่งเพิ่ม 'หน้ากากอนามัย' ให้รพ.ทั่วประเทศแล้ว

"ปลัดสธ." แจงปัญหา "หน้ากากอนามัย" ขาดแคลน ล่าสุดเตรียมจัดส่งไปให้เพิ่มทุกโรงพยาบาล ขณะที่ "หน้ากากN95" สั่งนำเข้าจากอเมริกา 2 แสนชิ้น สั่งซื้อจากจีนเพิ่มอีก 4 แสนชิ้น ผลิตในประเทศอีก 1 แสนชิ้น ของได้เร็วสุด 10 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.63 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงสถานการณ์หน้ากากอนามัยของไทยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ได้รับผลกระทบไปด้วยไม่เฉพาะแต่ในประเทสไทยเท่านั้น ต่างประเทศก็มีปัญหาขาดแคลนเช่นกัน โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสรรหน้ากากอนามัยกระจายส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7- 28 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้ตามโรงพยาบาลทั้งหมด 19.59 ล้านชิ้น แบ่งเป็น รพ.ในสังกัด สธ. จำนวน 11 ล้านชิ้น รพ.นอกสังกัดสธ. 0.77 ล้านชิ้น รพ.มหาวิทยาลัย 2.48 ล้านชิ้น รพ.เอกชน 4.28 ล้านชิ้น และรพ.สังกัด กทม. 1.15 ล้านชิ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์  โดยมียอดขอรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านชิ้นต่อวัน ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนกระจายหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ซึ่งจะเริ่มจัดส่งในวันที่ 30 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป แบ่งเป็น รพ.ในสังกัด สธ. เพิ่มอีก 1.6 ล้านชิ้น รพ.นอกสังกัด สธ. 1 แสนชิ้น รพ.มหาวิทยาลัย 1.5 แสนชิ้น รพ.เอกชน 1.5 แสนชิ้น และรพ.ในสังกัด กทม 1 แสนชิ้น กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประประเทศ 

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือกับทางบริษัทไปรษณีไทย และกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัยทั้งหมดไปยัง รพ.ทั่วประเทศ โดยจะมีระบบติดตามการจัดส่งแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันหน้ากากหายระหว่างทาง

ส่วนกรณีหน้ากากแบบ N95 ขาดแคลนนั้น นพ.สุขุม ชี้แจงว่า โดยปกติต้องจัดสรรให้เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19  ซึ่งผู้ป่วย 1 คน ตองใช้ N95 เท่ากับ 15 ชิ้นต่อวัน เพราะฉะนั้นจากการคาดคะเนปริมาณที่ต้องใช้จะมีมากถึง 5 แสนชิ้น หรือประมาณ 1.7 หมื่นชิ้นต่อวัน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 7-28 มีนาคม ที่ผ่านมา สธ.ได้จัดส่ง หน้ากาก N95 ไปแล้วทั้งสิ้น 1.8 แสนชิ้น โดยกระจายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ ดังนี้  รพ.ในสังกัด สธ. รวม 117,950 ชิ้น และกรมอื่นๆ ในสธ. 43,210 ชิ้น รพ.นอกสังกัด สธ. 3,230 ชิ้น รพ.มหาวิทยาลัย 2,690 ชิ้น รพ.เอกชน 14,410 ชิ้น รพ.สังกัด กทม. 1,570 ชิ้น รวมทั้งหมด 183,910 ชิ้น

สำหรับการจัดหาหน้ากาก N95 เพิ่มเติม นพ.สุขุม กล่าวว่า ขณะนี้เตรียมนำเข้าจากบริษัท 3 เอ็ม สหรัฐอเมริกา จำนวน  2แสนชิ้น โดยของจะมาถึงไทยวันที่ 10 เมษายนนี้  นอกจากนี้ยังติดต่อบริษัท สยามโคเคน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ให้ผลิตป้อนเดือนละ 1 แสนชิ้น และให้นำเข้าจากประเทศจีน ในแบบ จีทูจี จำนวน 4 แสนชิ้น โดยมีองค์การเภสัชเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเพิ่งได้รับอนุมัติงบประมาณไป 1,500 ล้านบาท