รฟท. ปรับแผนการเดินรถเส้นทางใต้ กรุงเทพ-หาดใหญ่ หลังการแพร่ระบาดโควิด–19

รฟท. ปรับแผนการเดินรถเส้นทางใต้ กรุงเทพ-หาดใหญ่ หลังการแพร่ระบาดโควิด–19

รฟท.ปรับแผนการเดินรถเส้นทางใต้ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ปลายทางยะลา และสุไหงโกลก หลังการแพร่ระบาดโควิด–19 มีประกาศปิดจังหวัดยะลา ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก พร้อมแจ้งคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามีคำสั่งศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 ประกาศให้พื้นที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยห้ามประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้การรถไฟฯ ไม่สามารถเดินขบวนโดยสารต่าง ๆ เข้า-ออกพื้นที่ได้ ดังนั้น การรถไฟฯ จึงได้มีการปรับแผนการเดินรถเส้นทางใต้ จากกรุงเทพ - หาดใหญ่ ไปปลายทางยะลา และสุไหงโกลก และงดเดินขบวนรถด่วนพิเศษที่ 41/42 169/170 และ171/172 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เริ่มปรับแผนการเดินรถตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับขบวนรถที่ปรับแผนการเดินรถ คือ 1.ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 41/42 (กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ) งดเดินรถ 2. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก - กรุงเทพ) เดินรถถึงแค่หาดใหญ่ ( ไม่มีเดินรถจาก หาดใหญ่ – สุไหงโกลก - หาดใหญ่ ) 3.ขบวนรถด่วนที่ 37/38 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก - กรุงเทพ) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ ไม่มีเดินรถจาก หาดใหญ่ – สุไหงโกลก – หาดใหญ่ และ 4.ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพ – ยะลา) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ ไม่มีเดินรถจากหาดใหญ่ – ยะลา – หาดใหญ่ และตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป คือ 1.ขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพ - สุไหงโกลก) งดเดินจาก กรุงเทพ - สุไหงโกลก 2.ขบวนรถด่วนที่ 169 (กรุงเทพ - ยะลา ) งดเดินจาก กรุงเทพ – ยะลา 3.ขบวนรถด่วนที่ 42 (กรุงเทพ – ยะลา) งดเดินจาก ยะลา - กรุงเทพ และ 4.ขบวนรถโดยสารท้องถิ่นที่เดินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ตั้งแต่สถานีหาดใหญ่ถึงสถานีสุไหงโกลก 16 ขบวน

นายวรวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้นสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง