ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 36.1714 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0781 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 36.1714 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0781 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (27 มี.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 36.1714 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (26 มี.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 36.0933 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0781 บาท/ยูโร)