‘บลจ.บัวหลวง’โชว์สินทรัพย์คุณภาพปึ๊ก ไร้ปัญหาสภาพคล่อง

‘บลจ.บัวหลวง’โชว์สินทรัพย์คุณภาพปึ๊ก ไร้ปัญหาสภาพคล่อง

“วรวรรณ ธาราภูมิ” ประธานฯ บลจ. บัวหลวง โพสต์เฟชบุ๊กส่วนตัว โชว์แผนบริหารกองตราสารหนี้ สินทรัพย์คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมากและไร้ปัญหาสภาพคล่อง หลังเกิดโรคระบาดป่วนตลาดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.บัวหลวง จำกัด  ได้โพสต์ผ่านเฟชบุ๊กส่วนตัวในวันนี้ ว่า  ทำไมลูกค้าถึงเชื่อมั่นในกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.บัวหลวง

ขอประกาศให้ทราบว่า บลจ บัวหลวง สามารถให้บริการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตราหนี้และกองทุนอื่นๆ ทุกกองทุนของ บลจ. บัวหลวง ได้เป็นปกติ เช่นที่เคยเป็นมา

ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด มีความไม่มั่นใจต่างๆ เกิดขึ้นในตลาดอย่างที่ผ่านมา 2 สัปดาห์นี้  บลจ. บัวหลวง ขอเรียนให้ทราบว่า เราสามารถรับมือโดยไม่มีปัญหาแต่ประการใด เพราะ

1. เราคัดสรรตราสารหนี้ที่จะลงทุนอย่างพิถีพิถัน รอบคอบ และระมัดระวังอยู่เสมอ ทำให้คุณภาพของทรัพย์สิน (Asset Quality) ของกองทุนตราสารหนี้ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากซึ่งไม่มีอะไรจะทำให้ท่านมั่นใจได้ดีไปกว่าการแสดงพอร์ตของกองทุนตราสารหนี้ให้เห็นคุณภาพของสิ่งที่เราลงทุน

2. เราสำรองสภาพคล่องให้กองทุนไว้เผื่อรองรับการไถ่ถอน ให้เพียงพอกับแต่ละสถานการณ์อยู่เสมอ

3. ธนาคารกรุงเทพ และ บลจ บัวหลวง ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจและใกล้ชิด ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านผู้ลงทุน มากกว่าคิดถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจของเรา... นี่คือที่มาของความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่เราได้รับจากท่านผู้ลงทุน

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ก็ติดตามสถานการณ์ร่วมกับเราอย่างใกล้ชิด ทั้งยังแสดงตนกับเราโดยที่เรายังไม่ได้ร้องขอ ว่าแบงค์พร้อมจะสนับสนุนสภาพคล่องให้เราอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อเห็นคุณภาพของสินทรัพย์ที่เราลงทุน แบงค์แม่ก็มีความสบายใจมาก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาขาธนาคาร กับ บลจ บัวหลวง มีความพร้อมที่จะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจ มั่นใจ และตัดสินใจได้เองอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนเราด้วยดีมาโดยตลอด