ยูนิเซฟระดมทุนรับมือโควิด-19 I Circular Eco.

ยูนิเซฟระดมทุนรับมือโควิด-19 I Circular Eco.

นางเฮนเรียตตา โฟร์ ผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ ได้แถลงถึงสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วนต่อการร่วมมือจัดทำแผนรับมือด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติว่า ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน โรคโควิด-19ได้ทำให้เด็ก ๆ ทั่วโลก ต้องตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ยากลำบาก

เด็กหลายร้อยล้านคนต้องขาดช่วงทางการศึกษาจากการปิดโรงเรียน พ่อแม่และผู้ปกครองหลายครอบครัวต้องสูญเสียงานและรายได้ และพื้นที่ชายแดนต่างถูกปิด จึงเป็นสิ่งจำเป็นยูนิเซฟกำลังระดมเงินบริจาคเป็นจำนวน 651.6 ล้านเหรียญ (21,000 ล้านบาท) เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 โดยจะใช้เงินจำนวน 405 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (13,000ล้านบาท) ดำเนินงานในประเทศที่ประสบกับภัยพิบัติหรือสงครามอยู่ก่อนแล้ว และอีก 204 .6ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,700ล้านบาท) ดำเนินงานในประเทศอื่น ๆ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ http://www.unicef.or.th/th/covid19

เอปสัน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ถูกจัดอันดับให้เป็นองค์กรผู้นำโลกที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม จาก Carbon Disclosure Project(CDP) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่ดูแลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าการวางโครงสร้างระบบซัพพลายเชนในทุกขั้นตอนเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในระบบซัพพลายเชนของบริษัทฯ ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดย CDP ได้ทำการประเมินจากบริษัทมากกว่า 4,800 แห่ง และจัดอันดับ Supplier Engagement Ratingจากแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ปี2019ซึ่งพิจารณาจากระบบการจัดการเป้าหมายขององค์กร ขอบเขตการปล่อยก๊าซ และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งเอปสันเป็นหนึ่งในบริษัทที่ติดอันดับต้นๆ ขององค์กรที่ได้รับการประเมินจาก CDP

ภาพ/ UNICEF