ท่องเที่ยวปี 63 อ่วมโควิด กระเทือนแรงงาน 2.3 ล้านคน

ท่องเที่ยวปี 63 อ่วมโควิด กระเทือนแรงงาน 2.3 ล้านคน

กระทรวงท่องเที่ยวฯชี้โควิด-19 ฉุดท่องเที่ยวไทยอ่วมหนักปี 63 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาททั้งทางตรงทางอ้อม เขย่าขวัญแรงงานกว่า 2.3 ล้านคน

รายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า จากการวิเคราะห์บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (ทีเอสเอ) คาดว่าตลอดปี 2563 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นผลกระทบทางตรง มูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาท โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือธุรกิจสถานพักแรม ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ด้านผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8 แสนล้านบาท โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การผลิตภาคเกษตร ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง จนอาจทำให้เกิดการเลิกจ้างหรือการขาดรายได้ของแรงงานไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานในภาคการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และภาคการผลิตส่วนที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวอีกกว่า 1.3 ล้านคน

นอกจากนี้ เดอะ อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนท์ ยูนิต (อีไอยู) ยังได้ประมาณการผลกระทบด้านการท่องเที่ยวด้วยว่า กระแสการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนจะสามารถฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทั่วโลกสูญรายได้มากถึง 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 2.4 ล้านล้านบาท และอาจทำให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนน้อยลง 30-40% ทำให้เสียรายได้ราว 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2.18 แสนล้านบาท

รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ติดตามสถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีต่อภาคท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการหารือร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว และปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว

ด้านมาตรการช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาล ปัจจุบันมีทั้งมาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของกรมสรรพากร และมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ของธนาคารออมสินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้