'ประชุม มาลีนนท์'ไขก๊อก BECเหตุมีปัญหาสุขภาพ

'ประชุม มาลีนนท์'ไขก๊อก BECเหตุมีปัญหาสุขภาพ

'ประชุม มาลีนนท์' ลาออกกรรมการ BECหลังมีปัญหาสุขภาพ มีผลตั้งแต่26 มี.ค.63

นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)หรือ BEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า นายประชุม มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563