พาณิชย์ชง 'โรงงานเอทานอล' ศูนย์ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ

พาณิชย์ชง 'โรงงานเอทานอล' ศูนย์ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ

“กรมการค้าภายใน” ผวาเจลล้างมือ ขาดตลาดพบระเบียบกระทรวงการคลัง“ซื้อเอทานอล”วัตถุดิบหลักผลิตแอลกอฮอลล์มีความซับซ้อน เร่งเสนอตั้งโรงงานเอทานอลเป็นวัน สต๊อปเซอร์วิส ลดขั้นตอนผลิตสินค้าป้อนตลาดเร็วขึ้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ได้ออกประกาศกำหนดว่าเจลล้างมือที่วางขายตามท้องตลาดจะต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70%ทำให้เจลล้างมือส่วนหนึ่งที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ไม่ถึง70% จะต้องถูกเก็บออกจากตลาดไป

โดยช่วงรอยต่อนี้ทำให้เจลล้างมือขาดตลาดมาก ขณะเดียวกันการผลิตเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปมีความจำเป็นต้องนำแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากเอทานอลออกมาใช้เป็นวัตถุดิบนั้นขณะนี้แม้ว่ากรมสรรพากรสามิตจะได้ผ่อนคลายกฎระเบียบว่าให้สามารถนำเอทานอลมาใช้ในการผลิตเจลล้างมือได้แล้วโดยให้สามารถซื้อได้ไม่เกิน 5,000 ลิตรต่อหนึ่งใบอนุญาตแต่ในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติยังค่อนข้างซับซ้อน

ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอซื้อเอทานอลเพื่อไปผลิตเจลนั้นต้องไปขออนุญาตจากสรรพสามิตในจังหวัดที่มีภูมิลำเนา จากนั้นเมื่อได้ใบอนุญาตแล้วจะต้องไปขออนุญาตที่จะซื้อเอทานอลในจังหวัดที่โรงงานเอทานอลตั้งอยู่ด้วยและในการที่จะขนเอทานอลจากโรงงานต้องมีขั้นตอนกระบวนการใบขับขี่ของคนขับหลายขั้นตอนซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการปฎิบัติ

158531370615

นอกจากนี้ ได้หารือถึงการปรับเปลี่ยนแพคเกจจากขวดที่มีหัวปั๊มมาเป็นในรูปแบบของถุงหรือรูปแบบคือก็จะช่วยให้สามารถผลิตและออกสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งกรมการค้าภายในจะได้ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมสรรพสามิตเพื่อให้เจลล้างมือออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่วนผู้ที่ขายเกินราคาเกินควรก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไป

นายจุรินทร์ กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)ว่า ได้หารือถึงเรื่องไข่ไก่ภายหลังจากที่ได้ลงนามในประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่ไปนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา7วันนับตั้งแต่ 26 มี.ค.เป็นต้นไป ซึ่งทางหลักการต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมกกร. เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกกร.สามารถใช้ดุลพินิจในการที่จะขยายเวลาบังคับใช้ประกาศฯตั้งแต่วันประกาศมีผลออกไปอีกไม่เกิน 30 วัน หากว่ามีความจำเป็นต้องห้ามส่งออกนานกว่านั้นก็จะต้องกลับมาขออนุมัติที่ประชุมใหม่ 158531372193

สำหรับปริมาณการผลิตไข่ไก่จะมีการผลิตวันละประมาณ 41,000,000 ฟองและบริโภคในประเทศประมาณ 39,000,000 ฟองในภาวะปกติเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่สถานการณ์ความต้องการสินค้าตึงตัวกว่าปริมาณสินค้าที่มี ทำให้ต้องห้ามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อมูลบางส่วนว่าอาจจะมีการลักลอบส่งออกตามบริเวณชายแดนซึ่งจะทำให้ปริมาณขายในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภคและมีผู้ที่กักตุนไข่ไว้ทำให้ไข่ไม่สามารถออกสู่ตลาดได้นั้นจะถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดทั้งในข้อหากักตุนและค้ากำไรเกินควรซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับปัญหาไข่ไก่ในตลาดไม่เพียงพอเนื่องจากว่าผู้บริโภคจะซื้อไข่ไปเก็บไว้เพื่อบริโภคที่บ้านในปริมาณที่มากกว่าปกติซึ่งตัวเลขที่กรมการค้าภายในได้ติดตามในช่วงนี้พบว่ามีความต้องการสูงขึ้นถึง3 เท่าจากภาวะปกติ ดังนั้นห้างสรรพสินค้าหลายแห่งจึงใช้มาตรการจำกัดปริมาณการซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่มีความจำเป็นที่ผู้บริโภคจะต้องกักตุนไข่ไก่ไว้เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอายุสั้นมีผลผลิตใหม่ออกสู่ตลาดทุกวัน