“วราวุธ” เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เฝ้าหมู่บ้านไฟป่าชุกภาคเหนือ

“วราวุธ” เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เฝ้าหมู่บ้านไฟป่าชุกภาคเหนือ

สั่งเสริมโดรนตรวบจับจุดความร้อน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่วันนี้  และได้ให้นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ โดยให้พิจารณาแนวทางการกำหนดเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังในหมู่บ้านพื้นที่ที่ความเสี่ยง และพื้นที่ที่พบว่ามีการเผาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา

ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ร่วมทีมเพื่อความรอบคอบรัดกุม และย้ำว่า ในช่วงประกาศปิดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด หากพบมีผู้บุกรุก ให้จับกุมดำเนินคดีทันทีโดยมิให้ละเว้น

นอกจากนั้น นายวราวุธยังให้พิจารณาแนวทางการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicles) ในการสำรวจตรวจจับจุดความร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ให้รวดเร็วขึ้น 

อีกทั้งให้กรมป่าไม้ประสานไปยังกองทัพอากาศ เพื่อขอความสนับสนุนในการใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยี UAV มาประกอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย มีความเหมาะสมสำหรับใช้ในทีมดับไฟป่าและลาดตระเวน ทีมละอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อเพิ่มศักยภาพและงบประมาณสนับสนุนเพิ่ม

ก่อนหน้านี้  ทางกระทรวงได้สั่งการให้รองปลัดและผู้ตรวจกระทรวงลงไปประจำการร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่วานนี้ โดยนายวราวุธ เน้นย้ำหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนืออย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมป่าไม้ สนับสนุนดูแลเรื่องสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ และให้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะในโรงเรียนและสถานบันการศึกษา เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นเก่าในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าและความเสียหายจากไฟป่า