สรุปภาวะ"สินค้าเกษตร"ประจำสัปดาห์วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

สรุปภาวะ"สินค้าเกษตร"ประจำสัปดาห์วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดเพิ่มขึ้น ข้าวราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

            สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 510 บาท เป็นหาบละ 516 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ตลาดลดลง เพราะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจนเกือบหมดแล้ว

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 345.75 เซนต์/บุชเชล รายงานจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในสัปดาห์นี้ มียอดส่งออกข้าวโพดของกลุ่มผู้ส่งออกเอกชน (Private Exporters) จำนวน 138,000 ตัน ขณะที่อเมริกาใต้ ได้คาดการณ์สภาพอากาศในบราซิลว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นบนพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด และจะส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้น หลังจากเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า อีกทั้งราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงอย่างรุนแรง ทำให้อุปสงค์ (demand) เอทานอลในสหรัฐฯ ลดลงท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้โรงงานผลิตเอทานอลเริ่มมีการปิดตัวลง นอกจากนี้ตลาดยังจับตาดูตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในสหรัฐฯ ฤดูกาล 2020/21 ที่จะมีการรายงานในวันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่างประเทศมีแนวโน้มราคาอ่อนตัวลง 

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 13.50 บาท โดยกากถั่วเหลืองมีแนวโน้มราคาปรับขึ้น เนื่องจากข่าวการปิดประเทศ และการประท้วงในอาร์เจนติน่า อาจส่งผลกระทบให้การส่งออกกากถั่วเหลืองจากอาร์เจนติน่ามีปัญหา และทำให้อุปทาน (supply) ทั้งหมดลดลง

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 879.0 เซนต์/บุชเชล ราคาขยับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จากจีน มีความคืบหน้าขึ้น หลังจากมีการลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกไป นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังมีโอกาสกลับมาชิงส่วนแบ่งในตลาดอาหารสัตว์ของจีน เพราะขณะนี้มีความต้องการสินค้าเกษตรมากขึ้น จากความกังวลในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศแถบอเมริกาใต้ รวมทั้งบราซิลและอาร์เจนติน่า มีการชะลอการขนส่งสินค้า โดยแนวโน้มราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

            ขณะที่กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 319 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะเพิ่มขึ้น

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

            ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ยังคงทรงตัว แต่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากทางจีนเริ่มมีการเก็บสต๊อกปลาป่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อเก็บไว้ใช้สำหรับฤดูกาลลงกุ้งในเดือนเมษายน แต่ยังต้องดูแนวโน้มการเลี้ยงว่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมหรือไม่ โดยปลาป่นเกรดกุ้งทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 31.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 28.70 บาท

            ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท

             แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนแข็ง

 

ข้าว : ราคาลดลง

            ตลาดซื้อ-ขายข้าว ตลาดต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 526  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 517 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 416 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 424 ดอลลาร์สหรัฐฯ

            ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,550 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากกระสอบละ 1,200 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะเพิ่มขึ้น

 

สุกร : ราคาทรงตัว

            ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 72-76 บาท จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลมีประกาศเข้มงวดเรื่อง Social Distancing ปิดให้บริการสถานที่เสี่ยงต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ผู้บริโภคเริ่มกักตุนสินค้าที่จำเป็น ด้านผู้ผลิตเนื้อสุกรให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่ามีปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ สามารถรองรับผู้บริโภคภายในประเทศได้ไม่ขาดแคลน

            ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,300 บาท (บวก/ลบ 72)

             แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน รวมถึงการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้การบริโภคเนื้อไก่โดยรวมลดลง ประกอบกับนโยบายทำงานที่บ้าน และโรงเรียนปิดภาคเรียน ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34 บาท

            ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 26.00 บาท

             แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคายืนแข็ง

            ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท ถึงแม้ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน แต่เนื่องด้วยอากาศร้อน ทำให้ปริมาณผลผลิตลดลง แต่จากการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนแห่กักตุนสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารแห้ง ส่งผลให้ผลผลิตขาดตลาดอย่างกะทันหัน แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ต่างยืนยันว่า ประเทศไทยสามารถผลิตไข่ไก่ได้ถึงวันละ 41 ล้านฟอง ซึ่งมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศที่มีอยู่วันละประมาณ 39 ล้านฟอง อย่างแน่นอน

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

------------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]