'คมนาคม' เข้มตอบ 3 คำถาม ก่อนซื้อตั๋วขนส่งเดินทางข้ามจังหวัด

'คมนาคม' เข้มตอบ 3 คำถาม ก่อนซื้อตั๋วขนส่งเดินทางข้ามจังหวัด

คมนาคมออกกฎเข้มเดินทางข้ามจังหวัดทุกระบบขนส่งสาธารณะ ต้องกรอกข้อมูล ต.8 หวังตรวจสอบติดตามโควิดย้อนหลัง พร้อมกำชับก่อนใช้บริการขนส่ง ต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง 1 เมตร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หากมีกรณีที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 เสนอให้ทุกหน่วยงานจัดใช้งบประมาณประจำปี 2563 เพื่อมาช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาโควิด -19 กระทรวงคมนาคม เล็งเห็นว่าไม่ได้เป็นปัญหาใดใด

แต่ขณะนี้คงต้องรอความชัดเจนจากทางศูนย์อำนวยการฯ ก่อนว่าจะใช้ดำเนินการในเรื่องป้องกันและรักษาเป็นเท่าไหร่ ถ้ามีความจำเป็นที่กระทรวงคมนาคมจะต้องถูกปรับลดงบประมาณส่วนนั้นลงเพื่อช่วยเหลือ  กระทรวงฯ พร้อมที่จะดำเนินการ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้นโยบายสุขภาพของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน

ส่วนมาตรการการขนส่งผู้โดยสาร ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการภาคการขนส่งผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีมาตรการ “คัดกรอง COVID-19” แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1. คัดกรองประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร ก่อนเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร

158530315785

2.คัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าไปในยานพาหนะ 3. คัดกรองผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนออกจากอาคารที่พักผู้โดยสาร 4. เมื่อพบผู้มีอาการป่วย ดำเนินการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 5. เว้นระยะห่างในจุดจำหน่ายตั๋ว จัดที่นั่งบนยานพาหนะ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 6. แนะนำผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย และแว่นตาตลอดการเดินทาง และ 7. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลให้กระทรวงคมนาคมทราบทุกวัน

“ขณะนี้การให้บริการของคมนาคม อาจมีความไม่สะดวกสบายสำหรับประชาชนอยู่บ้าง ซื้อตั๋วต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อรับใบ ต.8 กรอบข้อมูล เมื่อเข้าไปใช้บริการแล้ว ก็ต้องนั่งตามจุดที่กำหนดให้ ใช้กติกานี้ทั้งหมดกับทุกระบบขนส่ง น้ำ อากาศ ราง และบก”

ขณะเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน กระทรวงฯ ได้ออกมาตรการผ่อนคลายการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งตอนนี้ทุกหน่วยงานได้ขยายเวลาการต่ออายุให้ทั้งหมด ส่วนระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการนั้นก็อยู่ที่สถานการณ์โควิดจะสิ้นสุด เพราะกระทรวงฯ ไม่ต้องการให้มีประชาชนต้องมีภาระเพื่อออกจากเคหะสถานมาต่อใบอนุญาต และมีความเสี่ยงติดเชื้อ ดังนั้นวันนี้ใบอนุญาตต่างๆ ที่ประชาชนมีอยู่ ยังถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนกรณีที่หากทุกประเทศมีความต้องการประสานเดินทางทางอากาศ เมื่อสถานทูตพิจารณาอย่างรอบคอบ และประสานมายังกระทรวงฯ หากสายการบินไทยสามารถจัดเที่ยวบินไป และคุ้มค่า กระทรวงฯ ก็จะดำเนินการให้ได้ แต่เมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึงประเทศไทยจะต้องกักตัว 14 วันและดำเนินการตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด เพราะขณะนี้เริ่มพบว่ามีคนมีไข้หลังจากกลับบ้านแล้ว

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เผยว่า กระทรวงฯ มีการกำหนดข้อปฏิบัติกรณีการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ประกอบไปด้วย 1. กรณีการเดินทางด้วยรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางจัดให้มีการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยพิจารณาอนุญาตเฉพาะบุคคลจากข้อกำหนดข้อ 8 ตาม พ.ร.ก.ฯ

2.กรณีการเดินทางด้วยรถโดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้ผู้ให้บริการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร โดยจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานทางราชการหรือหน่วยงานว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นในข้อ 8 ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และให้บันทึกข้อมูลผู้โดยสารโดยระบุชื่อ ที่อยู่ ที่พักปัจจุบันหรือภูมิลำเนา และระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางตามเอกสาร ต.8 ด้วย เพื่อประกอบการซื้อ/จำหน่วย ตั๋วโดยสาร

นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการการจัดการด้านระบบขนส่งภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ของกระทรวงคมนาคม มีแนวทางการปฏิบัติ ทั้งการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางอากาศ การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางบก การเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง และการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางน้ำ กำหนดให้มีมาตรการ Social Distance โดยจัดระยะห่างการยืน 1 - 2 เมตร

158530318627