"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (27 มี.ค.63)

"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (27 มี.ค.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ เวลาประมาณ 16.29น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)