รายงาน"ราคาข้าว"ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (27 มี.ค.63)

รายงาน"ราคาข้าว"ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (27 มี.ค.63)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)