ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 32.803 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.055 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 32.803 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.055 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (26 มี.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 32.803 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (25 มี.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 32.858 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.055 บาท/ดอลลาร์)