กองทุนหมู่บ้านคาดอนุมัติงบ 2 พันล้านลงชุมชน เม.ย.นี้ 

กองทุนหมู่บ้านคาดอนุมัติงบ 2 พันล้านลงชุมชน เม.ย.นี้ 

กองทุนหมู่บ้านคาดเดือน เม.ย.อนุมัติเงินสองพันล้าน โอนถึงกองทุนหมู่บ้าน 1 หมื่นกองทุน ทำโครงการขนาดเล็กในชุมชนช่วยดูแลเศรษฐกิจฐานราก “สมคิด” สั่งเตรียมความพร้อมฟื้นฟูสมาชิก

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้รายงานให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการที่จะสนับสนุน 200,000 บาท ให้กองทุนหมู่บ้าน ในการสร้างโครงการขนาดเล็ก

โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.2563 มีกองทุนหมู่บ้าน เสนอโครงการเข้ามาขอสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 กองทุน ซึ่งคณะอนุกรรมการที่มี นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธาน จะพิจารณาอนมุติ ในวันศุกร์ที่ 27 มี.ค.นี้

“คาดว่าจะมีการโอนเงินให้กองทุนเหล่านี้ ภายในเดือน เม.ย.นี้ จำนวนทั้งหมด 2,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ ซึ่งพอที่จะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบของกองทุนหมู่บ้าน และเป็นการช่วยดูแลเศรษฐกิจชุมชน

 

นายรักษ์พงษ์ ยังกล่าวอีกว่า ครม.อนุมัติ เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนงบประมาณ 14,340 ล้านบาท ให้กองทุนหมู่บ้านระดับ A B C ทั้งหมดจำนวน 71,742 กองทุน ทั้งนี้รัฐบาลวางแผนว่าจะมีการโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาโครงการขนาดเล็กภายใน 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กองทุนหมู่บ้านยังเสนอมาจำนวนน้อย เพราะว่าบางส่วนยังไม่ได้ทำประชาคมอนุมัติโครงการ อีกทั้งยังเกรงผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงมีการอนุญาตให้มีการอนุมัติโดยใช้จดหมายเวียนได้

ขณะเดียวกัน นายสมคิด ยังได้มอบหมายให้สำนักงานเร่งให้กองทุนหมู่บ้านนำเสนอโครงการ โดยรัฐบาลวางเป้าหมายว่าให้กองทุนหมู่บ้านนำเสนอโครงการภายในเดือน พ.ค. นี้ ถ้ากองทุนหมู่บ้านไม่นำเสนอโครงการ จะมีการโยกงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นๆ แทน

นอกจากนี้ นายสมคิดยังได้มอบหมายให้สำนักงานฯ เตรียมแผนล่วงหน้าให้กองทุนหมู่บ้านมีบทบาทในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในกรณีที่มีการคลี่คลายของโควิด-19 เช่น การฝึกอบรมสมาชิกของโครงการให้มีความรู้และทักษะมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กองทุนได้เลื่อนการดำเนินโครงการสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านใช้งบประมาณของกองทุน นำสมาชิกไปดูงาน กองทุนที่ประสบความสำเร็จ โดยสนับสนุนงบประมาณ 1,000-2,000 บาท ให้สมาชิกจำนวน 13 ล้านคน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ โดยจะเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น และจะประเมินภายหลังว่าจะดำเนินโครงการเมื่อไหร่

ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยกองทุนหมู่บ้านช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นการปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศว่าการพัฒนาจะต้องพัฒนาตั้งแต่ระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง โดยที่ผ่านมามีการทำโครงการประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อาทิ ร้านค้าชุมชน โรงงานแปรรูปผลผลิตชุมชน และน้ำดื่มชุมชน