'วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ' ขาย TFG 133.2 ล้านหุ้น มูลค่า 450.21 ล้านบาท

'วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ' ขาย TFG 133.2 ล้านหุ้น มูลค่า 450.21 ล้านบาท

'วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ' ประธานกรรมการบริหาร ขายหุ้นTFG 133.2 ล้านหุ้น ราคา3.38 บาท มูลค่ารวม 450.21 ล้านบาท-โอนหุ้นออกอีก26 ล้านหุ้น

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ระบุ นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือTFG ขายหุ้น TFG เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2563 จำนวน2 รายการ 133.20 ล้านหุ้น ที่ราคา 3.38 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 450.21ล้านบาท  นอกจากนี้มีการโอนหุ้นอีก2 รายการ26.8 ล้านหุ้น