ม.ทักษิณ ผลิตเจลล้างมือแจกประชาชน ป้องกันไวรัสโคโรน่า

ม.ทักษิณ ผลิตเจลล้างมือแจกประชาชน ป้องกันไวรัสโคโรน่า

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผลิตเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)


ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ในฐานะที่ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มีหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตเจลล้างมือที่มีคุณภาพในการฆ่าเชื้อโรค มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70% จึงได้ร่วมกับคณาจารย์และนิสิต ดำเนินการผลิตเจลล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออก บรรจุขวด ขนาด 160 ml สำหรับแจกจ่ายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบรุ่นใหม่ในจังหวัดพัทลุง กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดพัทลุง
ในการผลิตเจลล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออก ขนาด 50 ml. จำนวน 2,000 หลอด เพื่อทางผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดพัทลุงจะได้นำไปแจกจ่ายแก่สมาชิกผู้ประกอบการ YEC นักท่องเที่ยวตามสถานีรถไฟพัทลุง ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง และผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่


อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กล่าวว่า สำหรับสูตรในการทำเจลล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออก ที่ทางคณะได้ผลิตในครั้งนี้ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ 96% คาร์โบพอล 940 กลีเซอรีน 99.5% โพรพิลีนไกลคอล สารสกัดอโรเวร่า ไตรเอทาโนลามีน และน้ำสะอาด ซึ่งส่วนผสมส่วนใหญ่มีสารให้ความชุมชื่นแก่ผิว ทำให้มือไม่แห้ง ใช้ง่ายและสะดวกต่อการพกพา


ทั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้มีแผนจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเจลล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออก แก่ผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับจำนวน 40 คน ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับผลิตภัณฑ์เจลล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออกคนละ 1 หลอด หากท่านใดสนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สามารถโทรสอบถามได้ที่ 089-7394641 คุณจรรยา ชูทับ หัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง