KBANK โละขายหุ้น 'อายิโนะโมะโต๊ะ' เกลี้ยงรับเงิน 5.97 พันล้านบาท

KBANK โละขายหุ้น 'อายิโนะโมะโต๊ะ' เกลี้ยงรับเงิน 5.97 พันล้านบาท

KBANK ขายหุ้น "อายิโนะโมะโต๊ะ" เกลี้ยงพอร์ต มูลค่า 5.97 พันล้านบาท ให้ Ajinomoto คาดชำระราคาส่งมอบหุ้นภายในเดือนมี.ค.นี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)หรือ KBANK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า
ธนาคารได้เข้าตกลงทำสัญญาขายหุ้นบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (AJT) ทั้งหมดที่ถืออยู่คิดเป็นสัดส่วน5% ให้กับบริษัท Ajinomoto Co., Inc. (AJICO) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท AJT โดยมีมูลล่าการซื้อขายรวม5,972 ล้านบาท คาดว่าจะทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายในเดือนมี.ค.2563