WHA โชว์กำไรปกติพุ่ง 21.1% แตะ 2.93 พันลบ. หนุนจากการขายที่ดินพุ่ง 64.9%

WHA โชว์กำไรปกติพุ่ง 21.1% แตะ 2.93 พันลบ. หนุนจากการขายที่ดินพุ่ง 64.9%

WHA รายงานกำไรปกติปี 62 เติบโต 21.1% ทำได้ 2.93 พันล้านบาท หลังรายได้จากการขายที่ดินเพิ่มขึ้น 64.9% จากปีก่อน

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA รายงานผลประกอบการปี 2562 มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 2.93 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.1% จากปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิทำได้ 3.23 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.1% ส่วนรายได้รวมเพิ่มขึ้น 15.2% จากปีก่อน เป็น 1.33 หมื่นล้านบาท

การเติบโตของรายได้และกำไรโดยหลักหนุนจากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้ 3.50 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.9% จากปีก่อน ขณะที่รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทำได้ 3.89 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.2% ขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค ทำได้ 2.25 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จากปีก่อน แต่ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าลดลง 13.1% ทำได้ 1.77 พันล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.0535 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (ขึ้นเครื่องหมาย XD) วันที่ 8 พ.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พ.ค. 2563