แบงก์ชาติ ขยายเกณฑ์แลกเปลี่ยนเงิน เพิ่มวงเงินรายได้เป็น1ล้านดอล. ไม่ต้องนำเงินเข้าปท.

แบงก์ชาติ ขยายเกณฑ์แลกเปลี่ยนเงิน เพิ่มวงเงินรายได้เป็น1ล้านดอล.  ไม่ต้องนำเงินเข้าปท.

ธปท.ผ่อนคลายเกณฑ์แลกเปลี่ยนเงิน โดยการขยายวงเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศเป็น 1 ล้านดอลลาร์ต่อครั้ง จากเดิมให้ไม่เกิน 2 แสนดอลลาร์ต่อครั้ง หวังช่วยธุรกิจบริหารเงินคล่องตัว ลดต้นทุนการโอนเงิน

     นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง และ ธปท. ได้ดำเนินการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม

   โดยขยายวงเงินรายได้ต่างประเทศที่ไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศจากไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อครั้ง เป็น 1,000,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อครั้ง ซึ่งครอบคลุมทั้งรายได้จากค่าสินค้าส่งออก และรายได้อื่น ๆ ด้วย

   สำหรับผู้ที่มีรายได้จากสินค้าส่งออกตั้งแต่ 1,000,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อครั้ง ธปท. ได้ผ่อนคลายเกณฑ์ให้สามารถใช้หักกลบรายจ่ายก่อนได้ และนำกลับเข้าประเทศเฉพาะส่วนที่เหลือ โดยเพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ธปท. และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์

   

 

158288080448

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับภาคเอกชนในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ ลดภาระต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ส่งออกที่ได้รับประโยชน์ข้างต้น คิดเป็นกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

   นอกจากนี้ การผ่อนคลายในครั้งนี้ยังช่วยให้เงินทุนเคลื่อนย้ายมีความสมดุลมากขึ้น และลดแรงกดดันด้านแข็งค่าของเงินบาทอีกด้วย โดยการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ฯ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563