KBANK มอบประกันชีวิต COVID-19 ฟรี!!! ให้ลูกค้า K PLUS ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

KBANK มอบประกันชีวิต COVID-19 ฟรี!!! ให้ลูกค้า K PLUS ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

  ธนาคารกสิกรไทย การมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต COVID-19 ให้กับลูกค้า K PLUS ฟรี! คุ้มครอง 30 วัน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท และคุ้มครองชดเชยรายได้ 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 15 วัน แค่ลงทะเบียนผ่าน LINE KBank Live ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. ถึง 15 มี.ค.63

      นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ทำให้ธนาคารเร่งดำเนินมาตรการต่าง ที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับลูกค้าธนาคารในทุกกลุ่ม

.   ทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อยลูกค้าผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย ขอมอบประกันชีวิต COVID-19” ฟรี ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ K PLUS ซึ่งมีจำนวนกว่า 12.4 ล้านราย เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2563

    สำหรับประชาชนที่สนใจรับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถสมัคร K PLUS และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live ได้ทันที ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการการดูแลลูกค้าในครั้งนี้ จะช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความอุ่นใจในการดำเนินชีวิตของลูกค้า

 ความคุ้มครองของประกันชีวิต COVID-19” ของธนาคารกสิกรไทย

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง

จำนวนเงิน

1. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี

1,000  บาท

2. คุ้มครองการเสียชีวิต จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

100,000 บาท

3. ค่าชดเชยรายวัน ในฐานะผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน

1,000 บาท/วัน

ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี วันที่ลงทะเบียน

ลูกค้า 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง เวลา 00.01 . จากวันที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

 

วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์

1) ลงทะเบียนผ่าน LINE KBank Live

2) ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว

3) ลูกค้ารับ OTP เพื่อยืนยันตัวตน

4) ลูกค้ารับข้อความเพื่อยืนยันได้รับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live

5) ลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์แล้ว กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองในวันถัดไปจนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน

ประชาชนที่สนใจรับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถสมัคร K PLUS และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live ได้ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center 02 888-8888 หรือ https://kbank.co/3ckXSNV