ธ.ไทยเครดิต ออกมาตรการช่วย เอสเอ็มอี-รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

ธ.ไทยเครดิต ออกมาตรการช่วย เอสเอ็มอี-รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

ธนาคารไทยเครดิต ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอี-รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยพักหนี้เงินต้น ขยายเวลาชำระหนี้ เพิ่มให้เงินกู้เพิ่ม หวังช่วยเหลือด้านสถภาพคล่อง

    นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก ธนาคารมีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

    โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญกับยอดขายที่ลดลง จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการรายย่อย โดยพักชำระหนี้เงินต้น (Grace Period) พร้อมขยายเวลาการผ่อนชำระ สูงสุด 24 เดือน (โดยพิจารณาเป็นรายกรณี) เพื่อปรับลดการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในปัจจุบัน  

   พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เงินกู้ช่วยเหลือ SMEs สร้างไทย วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ขอให้ลูกค้าทุกคนวางใจว่าธนาคารพร้อมช่วยเหลือและยืนหยัดอยู่เคียงข้างธุรกิจของลูกค้าเสมอ

      ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2203 6500

กด 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

กด 2 สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ทุกวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 . ตั้งแต่วันที่ 4 มี.. 63 ถึงวันที่ 30 .. 63 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปล

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

เบญจวรรณ มีวอน (เบน) โทร 02-697-5300 ต่อ 1824, 081-433-1480 Email: [email protected]