ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 35.0325 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0735 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 35.0325 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0735 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (27 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 35.0325 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (26 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 34.9590 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0735 บาท/ยูโร)