กกต.โต้ปัดเลือกตั้งท้องถิ่น ยัน ครม.เคาะกำหนด

กกต.โต้ปัดเลือกตั้งท้องถิ่น ยัน ครม.เคาะกำหนด

กกต.โต้ข่าวเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นเดือน มี.ค. ยันเป็นอำนาจของ ครม.ที่จะเคาะกำหนดเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีที่สื่อรายงานว่า บทสัมภาษณ์ กกต. ว่าได้มีการเตรียมงานและความพร้อมไปได้ไกลพอสมควรแล้ว โดยระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ท้องถิ่นต่างๆ ขณะนี้เสร็จเกือบหมดแล้ว คงเหลือเพียงเรื่องการแบ่งเขตและการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม แต่จะมีการเลือกตั้งประเภทใดเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นผู้กำหนด” นั้น

ระยะเวลาที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นระยะเวลาที่ กกต. จะใช้ในการเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อใด เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด