ธปท.-สมาคมธนาคาร สั่งแบงก์ เกาะติดโควิด-19 พร้อมยกระดับป้องกัน การแพร่ระบาด

ธปท.-สมาคมธนาคาร สั่งแบงก์ เกาะติดโควิด-19  พร้อมยกระดับป้องกัน การแพร่ระบาด

แบงก์ชาติ -สมาคมธนาคารไทย สั่งแบงก์ติดตามสถานการณ์ และหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อดูแลพนักงาน- ลูกค้าแบงก์ ชี้พร้อมสั่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยเพิ่ม

     นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ว่า ธปท. มิได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของประชาชนที่มาทำธุรกรรมกับธนาคารและพนักงานธนาคารเป็นอันดับแรก

    โดย ธปท. ได้หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยถึงแนวทางหรือมาตรการดูแลป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้ออกมาตรการหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 แล้ว มีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลประชาชนที่มาทำธุรกรรมกับธนาคาร และดูแลพนักงานธนาคารทีต้องติดต่อและให้บริการกับลูกค้าจำนวนมากด้วย

    นอกจากนี้ ธนาคารทุกแห่งได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

    ทั้งนี้ ธปท. จะได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับสมาคมธนาคารไทยอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมยกระดับการดำเนินการใด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และยังคงให้บริการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง

     โดย ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเมื่อได้รับก่อนส่งต่อ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางติดต่อหลักของธนาคารต่าง และ ธปท. ทั้งทาง website และ social media เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันกาล หรือศูนย์ Hotline ทุกแห่งของสถาบันการเงินนั้น

ส่วนสื่อสารองค์กร ธปท.