รัฐสภา ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ป้องกันโคโรน่า (COVID-19)

รัฐสภา ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ป้องกันโคโรน่า (COVID-19)

รัฐสภา ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในห้อง และพื้นที่ทำงานสื่อมวลชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 ที่อาคารรัฐสภา สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในห้องประชุมสภา และบริเวณพื้นที่ทำงานสื่อมวลชน ชั้น 1 ด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน ที่นั่งภายในห้องประชุม รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ทำงานของสื่อมวลชน จุดแถลงข่าว ราวบันได และปุ่มกดลิฟต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมี นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น.ส.รุ่งนภา ขันธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาบุคลากรสำนักบริการทางการแพทย์ฯ และสำนักรักษาความปลอดภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดร่วมทำความสะอาด

158277293675

158277295241

158277296573

158277297823

158277299236

158277300365

158277301564

158277302792