PTG ปี 62 กำไร 1.56 พันล้านโต 150% - ตั้งเป้า EBITDA ในปีนี้เพิ่มขึ้น 15-20%

PTG ปี 62 กำไร 1.56 พันล้านโต 150% - ตั้งเป้า EBITDA ในปีนี้เพิ่มขึ้น 15-20%

PTG ปี 62 กำไรสุทธิ 1.56 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 150% จากปีก่อน เหตุ ยอดขาย-ค่าการตลาดปรับตัวดีขึ้น-ธุรกิจ non-oil หนุน บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล 0.50 บาท พร้อมตั้งเป้า EBITDA ในปีนี้เพิ่มขึ้น15-20% ทุ่มงบลงทุน 4.5-5 พันล้านบาทขยายธุรกิจ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG แจ้งผลการดำเนินงานปี 2562 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,560.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 624.74 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากการขายบริการเพิ่มขึ้น 11.3 5 อยู่ที่ 120,027 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากปริมาณการขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 19.4% โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับตัวของราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริหารตามต้นทุนน้ำมันได้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลามากขึ้น ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของค่าการตลาดในธุรกิจน้ำมันสูงขึ้นจากปี 2561 ประกอบกับการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจ non-oil

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานปี 2563 บริษัทตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการขายน้ำมัน 15-20% จากปีก่อน และเพิ่มสถานีริการน้ำมันอีก 150-200 สาขา เพิ่มสถานีบริการแก๊ส LPG และสถานีบริการรูปแบบ Mix อีก 70 สาขา รวมถึงเพิ่มสาขาธุรกิจ non-oil อีก 200 สาขา


ทั้งนี้ตั้งงลลงทุนอยู่ที่ 4,500-5,000 ล้านบาท เพื่อรงรับการขยายสาขาธุรกิจน้ำมันและ ธุรกิจ non-oil โดยบริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจnon-oilเป็น 20 % ภายในปี 2563 จากไตรมาส4ปี2562 ที่ 13.3 % ซึ่งจะมาจากธุรกิจ Palm Complex ที่พีทีจีได้ร่วมลงทุน ซึ่งคาดว่าในปี 2563 Palm Complex จะสามารถสร้างรายได้และกำไรได้ทั้งปี และอีกธุรกิจ คือธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน ที่พีทีจีได้เริ่มศึกษาตลาดในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยพีทีจีจะเริ่มขยายการให้บริการ LPG ครัวเรือนและสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่แตกต่างในปี 2563 ดังนั้นจึงคาดว่าEBITDA ในปีนี้จะเติบโตเท่ากับ 15 – 20%

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตรา 0.50 บาท กำหนดจ่าย 15 พ.ค. 2563