"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (26 ก.พ.63)

"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (26 ก.พ.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลาประมาณ 17.53น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)