"ราคายาง"พารา (26 ก.พ.63)

"ราคายาง"พารา (26 ก.พ.63)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)