สธ. ยันไม่ใช่ super spreader ย้ำไทยยังไม่เข้าระยะ 3

สธ. ยันไม่ใช่ super spreader ย้ำไทยยังไม่เข้าระยะ 3

สธ. ยืนยัน 3 ผู้ป่วยโควิด-19 เป็นครอบครัวเดียวกัน ยังไม่ใช่ super spreader ย้ำไทยยังไม่เข้าระยะ 3

จากกรณี สธ.ยืนยันไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 3 ราย เป็นครอบครัวเดียวกัน โดย 2 รายกลับจากประเทศเสี่ยง ยืนยัน ยังไม่ใช่ super spreader ย้ำไทยยังไม่เข้าระยะ 3

ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ออกแถลงการณ์ด่วน! โดยระบุว่า...

25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไร้สโคโรน่า 2019

เรียน ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า ผอ.รผช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่งและหัวหน้ากลุ่มงานทุกงานในสสจ. ด้วยขณะนี้มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบมีการระบาดและมีรายงานผู้ปวยยืนยันทั่วโลกรวม 34 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษและเรือ Diamond Princess ที่เข้าจอดท่าญี่ปุ่น

จากข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพัน 2563 มีจำนวนผู้ป่วย 79,702 ราย มือาการรุนแรง 11,567 ราย และเสียชีวิต 2,626 ราย นั้น ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสารารณสุข เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก้าและสิงคโปร์ ควรกักตัว 14 วัน (และขอให้ติดรามรายชื่อประเทศเสี่ยงที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม)

2.ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ควรงดเดินทาง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนัส โสภณพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร. 0 2950 3071-6 ต่อ 113,124

โทรสาร 0 2950 3071 ต่อ 119

สธ. ยันไม่ใช่ super spreader ย้ำไทยยังไม่เข้าระยะ 3