ป้องกัน 'ไฟป่า' เชียงดาว สั่งปิดป่า ห้ามเข้า!

ป้องกัน 'ไฟป่า' เชียงดาว สั่งปิดป่า ห้ามเข้า!

นอภ.เชียงใหม่ สั่งปิดป่าตั้งแต่ มี.ค.-เม.ย. ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต หลังเกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ป่าต่อเนื่อง กำชับเจ้าหน้าที่บูรณาการลาดตระเวน และตั้งจุดประจำบริเวณพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดไฟไหม้ซ้ำ

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 นายชัชวาล พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งจุดความร้อนจากการตรวจจับของดาวเทียมเวียร์ ในพื้นที่เชียงดาวพบจุดความร้อนจำนวน 8 จุด ในพื้นที่ตำบลเชียงดาว 4 จุด ตำบลปิงโค้ง 3 จุด และตำบลเมืองนะ 1 จุด ทุกพื้นที่เกิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งทางอำเภอได้ประสานกับทางอุทยานฯ เพื่อเข้าดำเนินการแล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้อยู่บริเวณภูเขาสูงชัน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าดับไฟได้ จึงได้ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรทุกนำเข้าดับไฟในบริเวณดังกล่าว แต่เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ที่ร้องขอยังติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดน่านและแพร่ คาดว่าจะกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ในช่วงเย็นของวันที่ 26 ก.พ. นี้

ในเบื้องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่บูรณาการหลายหน่วยงานเข้าเฝ้าระวังในบริเวณใกล้เคียงเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปยังจุดอื่น ขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มักเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่าอยู่เป็นประจำทุกปี จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่อย่างเข้มงวดและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน นอกจากนั้นยังออกคำสั่งปิดป่า ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ป่าเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ต้องขออนุญาต โดยเจ้าหน้าที่จะออกบัตรให้โดยกำหนดการเข้า-ออกไว้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงตลอด 24 ชม. โดยจะเริ่มที่ตำบลปิงโค้งก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

158269264043

สำหรับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในปีนี้มีความเข้มงวดในการบริหารจัดการอย่างจริงจัง มีการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ทำให้จุดความร้อนที่ตรวจพบในปีนี้ลดไปเป็นจำนวนมาก โดยระหว่างเดือน ม.ค. – ก.พ. 63 อำเภอเชียงดาว พบจุดความร้อนเพียง 200 จุดเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมามากกว่าเท่าตัว นอกจากนั้นยังมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการลักลอบเผาเจ้าหน้าที่จะเข้าทำการจับกุมและดำนินคดีในทันที

158269265198

อย่างไรก็ตาม ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว มีปัจจัยแวดล้อมนอกจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ยังมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ลอยข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นปัญหาที่จัดการได้ยากและเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม