ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.672 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.053 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.672 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.053 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (25 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 31.672 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (24 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 31.725 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.053 บาท/ดอลลาร์)