ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 34.6977 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0133 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 34.6977 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0133 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (25 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 34.6977 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (24 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 34.6844 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0133 บาท/ยูโร)