วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

logo

ทอ. สั่งเฝ้าระวังโควิด-19 จนท.สวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติงาน

ทอ. สั่งเฝ้าระวังโควิด-19 จนท.สวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติงาน

"มานัต" สั่งกองทัพอากาศเฝ้าระวัง "โควิด-19" หวั่นแพร่ระบาด ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากช่วงปฏิบัติหน้าที่ ส่วนแพทย์ ทอ. วางมาตรการเข้ม-ห้ามไปประเทศเสี่ยง

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีคำสั่งและให้ออกประกาศเพื่อความปลอดภัย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลทั้งหมด ทุกหน่วยของขึ้นตรงของกองทัพอากาศ สวมหน้ากากอนามัยและรักษาความสะอาด ด้วยการล้างมือบ่อยครั้ง และแจ้งเตือนบุคคลใกล้ชิดและครอบครัว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มีคำแนะนำกำลังพลเช่นเดียวกันคือ การไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างกองทัพอากาศ ที่จะลาเพื่อเดินทางไปยังหรือว่าผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด จนกว่าจะพ้นระยะการยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางระดับ 3 

ส่วนกรณีที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ลา เพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงดังกล่าว ก่อนการประกาศยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางเป็นระดับ 3 แนะนำให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพอากาศ งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะการยกระดับ การแจ้งเตือนโรคในผู้เดินหาง ระดับ 3 หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เมื่อกลับมาแล้วต้องได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช หรือโรงพยาบาลอื่น และรายงานผลตรวจต่อผู้บังคับบัญชา

ทอ. สั่งเฝ้าระวังโควิด-19 จนท.สวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติงาน

ทอ. สั่งเฝ้าระวังโควิด-19 จนท.สวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติงาน