'เฉลิมชัย' ผนึกลาซาด้า ดันเกษตรกรเป็นผู้ขาย

'เฉลิมชัย' ผนึกลาซาด้า ดันเกษตรกรเป็นผู้ขาย

เฉลิมชัย จับมือลาซาด้า ดันกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ขายสินค้าผ่านลาซาด้า หวังเพิ่มรายได้ 30% เริ่ม 14 มี.ค.นี้ ชี้สะดวก เข้าถึงง่ายได้ราคาดี มีคุณภาพ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่เข้ามามีส่วนการซื้อ-ขาย มากขึ้น ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เช่นเดียวกับเกษตรกรต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ กระทรวงเกษตรฯจึงมีโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์ มืออาชีพโดยวิธีการเชื่อมกับแพลตฟอร์มการค้าที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียง เช่น ลาซาด้า และช้อปปี้ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเอง

เบื้องต้น บริษัทลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) ได้ตอบรับและยินดีให้ความร่วมมือในการจำหน่ายสินค้าแล้ว ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้จะเป็นตัวคัดกรองบัญชีสั่งซื้อได้อย่างมาตรฐาน แต่เกษตรกรต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน กระทรวงเกษตรฯ จึงคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มยุวเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการ

โดยขณะนี้มีเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 175 ราย ซึ่งจะเข้าร่วมเปิดโครงการในวันที่ 4 มี.ค. นี้ หลังจากนั้น กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชน จะเดินสายอบรม ให้ความรู้ กับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ นด้านการผลิต การกำหนดราคา การเชื่อมโยงกับตลาด และการบริหารระบบบัญชีเพื่อฝึกให้ตนเองเป็นผู้ขายผ่านออนไลน์อย่างมืออาชีพ

"ที่ผ่านมาการเปิดร้าน และการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง มีข้อดีคือจะได้รับเงินสดทันที แต่ก็มีข้อเสียคือราคาต้ำไปและเกษตรกรต้องรับความเสี่ยงของเน่าเสียคาร้าน ซึ่งการขายผ่านระบบออนไลน์จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้แต่เงินที่รับต้องผ่านระบบบัญชีเท่านั้น"

158262926480

ทั้งนี้การขายผ่านระบบออนไลน์นี้จะเป็นอีกช่องทางการจำหน่ายที่จะผลักดันให้เกษตรกรรู้จักพัฒนาตนเอง เรียนรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและวางแผนการจัดการ ราคาที่เกษตรกรได้รับมีเสถียรภาพมากขึ้น ผู้บริโภคทั่วประเทศได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายอยากเห็นให้รายได้จากช่องทางนี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30% จากการค้าแบบเดิม

 สำหรับสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายผ่านออนไลน์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจรักษ์แพะบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี, ไส้กรอกอีสานไขมันต่ำ กลุ่มเกษตรกรมาดามอร ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จังหวัด นครปฐม,ผลิตภัณฑ์เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เฉพาะที ไม่ต้องแช่เย็น กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer จังหวัด นครปฐม เป็นต้น