รายงาน"ราคาข้าว"ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (25 ก.พ.63)

รายงาน"ราคาข้าว"ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (25 ก.พ.63)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)