ประกาศ"ราคาแร่" (25 ก.พ.63)

ประกาศ"ราคาแร่" (25 ก.พ.63)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)