ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.725 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.111 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.725 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.111 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (24 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 31.725 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (21 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 31.614 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.111 บาท/ดอลลาร์)